Velkommen til Barnas Språksenters nettbutikk. Vi er eneleverandør av Talk Tools produker i Norge. Dette er hjelpemidler til systematisk munnmotorisk trening. Vi anbefaler kartlegging og veiledning av en av våre logopeder før man tar produktene i bruk. Ta kontakt med oss på Barnas Språksenter. TalkTools produkter dekkes av NAV.

Bestiller du for kommuner som krever EHF faktura, send oss bestillingen pr mail.